Our Founder
นักบุญหลุยส์ มารี
นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต
และแนวคิดของเบรูล
สรุปชีวประวัตินักบุญหลุยส์
คณะเซนต์คาเบรียล
Music Room
About St.Montfort in Forum
Portrait of St. Louis Marie painted shortly after his death,
preserved at Saint Laurent-sur-Sèvre

หลุยส์ มารี เป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งของประเทศฝรั่งเศส เกิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ.1673 (พ.ศ.2216) ที่ Montfort-sur-Meu, เมืองเล็กๆ ทางตะวันตกของ Rennes ในแคว้น Bretagne (Brittany) ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ที่ขณะนั้นอยู่ภายใต้รัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 (ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ.1643-1715) ซึ่งนับเป็นยุคที่ฝรั่งเศสรุ่งเรืองที่สุดในยุโรป ขณะที่ในประเทศไทยเวลานั้นตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช


เรื่องราวชีวิตของหลุยส์ มารี ได้รับการหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่เป็นตัวอย่างชีวิตของผู้ที่อุทิศตัวอย่างเสียสละ ด้วยความเมตตา สุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน เพื่อผู้ทุกข์ยาก โดยไม่ย่อท้อ


ครอบครัวของ หลุยส์ มารี เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีลูกหลายคน เมื่ออายุได้ 12 ปี จึงได้เดินทางไปเรียนในโรงเรียนของพระสงฆ์คณะเยซูอิต (Jesuit College of St.Thomas Becket) ที่เมือง Rennes ซึ่งเป็นบ้านเกิดของมารดา โดยพักอยู่กับพระสงฆ์ซึ่งเป็นน้องชายของมารดาระยะหนึ่ง กระทั่งเมื่อครอบครัวย้ายมาอยู่ที่เมือง Rennes แล้ว จึงมาพักอยู่กับครอบครัว พร้อมกับเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้จนอายุได้ 19 ปี


การได้ศึกษาอยู่กับคณะพระสงฆ์เยซูอิต ตลอด 7 ปีดังกล่าว ได้บ่มเพาะให้หลุยส์ มารี มีความรักต่อผู้คนทุกข์ยากมากยิ่งขึ้น และเป็นเหตุปัจจัยในการส่งให้ตัดสินใจบวชเป็นพระสงฆ์ในเวลาต่อมาด้วย และจากการบวชเป็นพระสงฆ์นี้เองทำให้หลุยส์ มารี มีโอกาสไปศึกษาต่อในบ้านเณรที่กรุงปารีส โดยเป็นเณรใหญ่ ที่บ้านเณรใหญ่ แซงต์ ซูลปิส (Seminary of Saint-Sulpice) เป็นเวลา 8 ปี และได้บวชเป็นพระสงฆ์เมื่ออายุ 27 ปี


หลังการรับศีลบรรพชาเป็นพระสงฆ์แล้ว หลุยส์ มารี ได้อุทิศตัวเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านยากจนในบ้านสงเคราะห์คนยากจนหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นที่ ปัวติเอร์ (Poitiers) ปารีส (Paris) หรือที่ ดีนัง (Dinan) ก่อนที่จะเริ่มตั้งคณะสงฆ์ The Company of Mary หรือที่ต่อมาได้รับการเรียกขานในฐานะ Montfort Missionaries ทำงานเทศน์สอนชาวบ้านชนบทในเมืองนังต์ (Nantes) ขึ้นเอง และเพียงระยะเวลา 2 ปีของการเทศนาธรรม ผู้คนในเขตนี้ต่างเรียกขาน หลุยส์ มารี ว่า "the good Father from Montfort" โดยหลังจากทำงานเผยแผ่ธรรมอยู่ที่ Nantes ถึง 3 ปี จึงได้ย้ายเขตงานมาที่เมือง ลา โรแซล(La Rochelle) พร้อมกับการเริ่มเปิดโรงเรียนการกุศลขึ้นในปี ค.ศ.1711 โดยมีการตั้งคณะภคินี (Daughters of Wisdom) เพื่อช่วยงานในโรงเรียนหญิง และตั้งกลุ่มภราดา (Brothers of the Holy Spirit) ให้ช่วยดูแลโรงเรียนชาย


ภารกิจของหลุยส์ มารี ในช่วงเวลาดังกล่าวนับว่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก และทำให้หลุยส์ มารี ต้องเดินทางไปยังปารีส และรูอัง (Rouen) เพื่อเชิญชวนและหานักบวชมาร่วมงานในคณะสงฆ์ Company of Mary แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ กระทั่งในปี ค.ศ.1716 ขณะเทศนาธรรมในหมู่บ้านแซง ลอแรงต์ (Saint-Laurent-sur-Sevre) หลุยส์ มารี ก็ล้มป่วยลง และมรณภาพ ด้วยอายุได้เพียง 43 ปี เท่านั้น โดยการเดินทางทั้งหมดในชีวิตของหลุยส์ มารี เป็นการเดินทางโดยเท้าทั้งสิ้น


หลังจากหลุยส์ มารี จากโลกนี้ไปนานกว่า 200 ปีพระศาสนจักรคาทอลิกอันมีสมเด็จพระสันตะปาปา ไปอัสที่ 12 (Pope Pius XII) ทรงเป็นพระประมุขในสมัยนั้น ได้ประกาศแต่งตั้งให้ หลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เป็นนักบุญ (Saint) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ.1947

St.Peter's Basilica, Rome


อนุสรณ์สถานเกี่ยวกับนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต นอกจากจะปรากฏเป็นประติมากรรมอยู่ที่ โบสถ์ เซนต์ ปีเตอร์ (St.Peter's Basilica) ใน Rome แล้ว ผู้ที่ศรัทธาและต้องการจำเริญรอยตามแนวทางของนักบุญหลุยส์ มารี ไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์ ใน The Company of Mary, คณะภคินี ใน The Daughters of Wisdom และคณะภราดาใน The Brothers of the Holy Spirit หรือที่ในปัจจุบันอยู่ภายใต้ชื่อ The Brothers of St. Gabriel ซึ่งล้วนมีจุดกำเนิดจากนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ต่างร่วมปฏิบัติงานสานต่อปณิธาน และได้ร่วมกันจัดตั้งองค์กรทางศาสนา ภายใต้ชื่อ The Montfortian Religious Family เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางของ St. Louis Marie Grignion de Montfort อีกด้วย


นิตยสารผู้จัดการ กันยายน 2545
St Louis Marie Grignion de Montfort ผู้สถาปนาภราดาคณะเซนต์คาเบรียล โดย สมศักดิ์ ดำรงสุนทรชัย

 


Launched Montfortian.com @ Jan 20,2010 : 9:19 PM | Best view IE 7 and up, Safari, Google Chrome
Copyright © by Montfortian Associates Group 3 | www.Monfortian.com | All right reserved.
Design by Wholeinone Creative Company Limited