เกี่ยวกับเรา : คณะกรรมการ
ความเป็นมาของชมรม
วิวัฒนาการของชมรม
กลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต (กลุ่ม 3)
โครงสร้างและระเบียบการ
คณะกรรมการและที่ปรึกษา
ทำเนียบประธาน
Member List
นักบุญหลุยส์ มารี
Partnership-General Guidelines
 


ทำเนียบประธาน กลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต (กลุ่ม 3)

ลำดับที่   รายนามประธาน  ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
      เริ่มต้น สิ้นสุด
1 บ. โยธิน ศันสนยุทธ รศ. ดร. 29/7/2544 28/7/2546
2 บ. ประกาย ชลหาญ 29/7/2546 28/7/2548
3 บ. มโน ปรีชาวุฒิ 29/7/2548 28/7/2550
4 บ. ประยูร วงค์เล็ก 29/7/2550 28/7/2552
5 บ. มโน ปรีชาวุฒิ 29/7/2552 28/7/2554
6 บ. มโน ปรีชาวุฒิ 29/7/2554 28/7/2556
7 บ. คมทวน ยันต์เจริญ 29/7/2556 26/7/2558
8 บ. ประพจน์ รักอารมณ์ 26/7/2558 ปัจจุบัน

 


Launched Montfortian.com @ Jan 20,2010 : 9:19 PM | Best view IE 7 and up, Safari, Google Chrome
Copyright © by Montfortian Associates Group 3 | www.Monfortian.com | All right reserved.
Design by Wholeinone Creative Company Limited