เกี่ยวกับเรา : ความเป็นมาของชมรม
ความเป็นมาของชมรม
วิวัฒนาการของชมรม
กลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต (กลุ่ม 3)
โครงสร้างและระเบียบการ
คณะกรรมการและที่ปรึกษา
ทำเนียบประธาน
Member List
นักบุญหลุยส์ มารี
Partnership-General Guidelines
 
 
ชมรมเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (กลุ่ม 3)

เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของครอบครัวมงฟอร์ตสากล ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย ได้ดำริให้มีการตั้ง “ชมรมเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต” และได้ร่างระเบียบการชมรมเมื่อเดือนธันวาคม 1997 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตและงานของสมาชิกนักบวชครอบครัวมงฟอร์ต อาทิเช่น ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า อดีตภราดา อดีตผู้ฝึกหัดระดับต่างๆ ของคณะ ฯลฯ ได้มารวมกันเป็นกลุ่ม เพื่อเจริญชีวิตส่วนตัวตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต เพื่อรวมพลังทำความดีต่อสังคม คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส และมีส่วนร่วมในพันธกิจของพระศาสนจักร และเพื่อร่วมกันเป็นแรงสนับสนุน สำหรับสมาชิกนักบวชของครอบครัวมงฟอร์ต

 

เมื่อได้มีการพบปะกันของอดีตภราดา อดีตผู้ฝึกหัด และคณะภราดาที่สำนักอธิการเจ้าคณะแขวงฯ ซอยทองหล่อ เนื่องในโอกาสวันฉลองนักบุญมงฟอร์ตเมื่อเดือนกรกฎาคม 1999 ได้มีการพูดคุยถึงการจัดตั้ง “ชมรมเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต” ของกลุ่มเราอย่างเป็นรูปธรรมและได้จัดตั้งคณะดำเนินการขึ้น ต่อมาเมื่อมีการพบปะกันในวันฉลองนักบุญมงฟอร์ต เดือนกรกฎาคม 2000 ก็ได้มีการตั้งชมรม และเลือกตั้งคณะกรรมการได้เป็นที่เรียบร้อย

 


Launched Montfortian.com @ Jan 20,2010 : 9:19 PM | Best view IE 7 and up, Safari, Google Chrome
Copyright © by Montfortian Associates Group 3 | www.Monfortian.com | All right reserved.
Design by Wholeinone Creative Company Limited