เกี่ยวกับเรา
ความเป็นมาของชมรม
วิวัฒนาการของชมรม
กลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต (กลุ่ม 3)
โครงสร้างและระเบียบการ
คณะกรรมการและที่ปรึกษา
ทำเนียบประธาน
Member List
นักบุญหลุยส์ มารี
Partnership-General Guidelines
 
 
กลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต (กลุ่ม 3)
ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ “Partnership: General Guidelines, March 2009
ออกโดยศูนย์กลางคณะภราดาเซนต์คาเบรียล กรุงโรม อิตาลี
โดยโยธิน ศันสนยุทธ 12 กรกฎาคม 2553

กลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต (กลุ่ม 3) เป็นกลุ่มหนึ่งของกลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต “กลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต” เป็นลักษณะหนึ่ง (รูปแบบหนึ่ง) ของ Partnership “Partnership” เป็นศัพท์ครอบคลุม หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลทำร่วมกับบุคคลอื่น ๆ เพื่อให้สำเร็จ เป็นผลดีต่อสังคมและพระศาสนจักร ในบริบทสถาบันนักบวช “Partnership” หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ทีคณะนักบวชดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายด้วยการร่วมมือของฆราวาส และ “Partnership” ยังหมายถึงการรวมตัวกันของบุคคลที่ได้รับการกระตุ้นจากพระจิตเจ้า และการดลใจจากพระพรพิเศษ (charism) เฉพาะ สมาชิกมีความสัมพันธ์ และร่วมมือกับนักบวชด้วยความเต็มใจ และดำเนินชีวิตในความสัมพันธ์นี้ในบริบทชีวิตของตน พวกเขาตั้งปณิธานที่จะซึมซับค่านิยม และวิสัยทัศน์ของผู้ตั้งคณะ และแบ่งปันให้กับผู้อื่น เป้าหมายสสูงสุดของ Partnership คือการสร้างโลกที่ยุติธรรมและสมานฉันท์ ที่ซึ่งทุกคนสามารถดำเนินชีวิตเยี่ยงบุตรพระเจ้า


กลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต (กลุ่ม 3) คือกลุ่มเพื่อนมงฟอร์ตที่มีอดีตภราดา และอดีตผู้ฝึกหัดเป็นสมาชิก


เพื่อที่จะเข้าใจความคิด Partnership ได้ดีขึ้น และทำให้พัฒนาการ และการนำมาปฏิบัติง่ายขึ้น อัคราธิการและคณะที่ปรึกษาได้ให้แนวไว้ดังนี้

  1. “Partnership” เป็นศัพท์ที่กว้าง หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างภราดาและฆราวาสผู้ร่วมมือ
  2. ฆราวาสที่อุทิศต่อโครงการการศึกษามงฟอร์ตคาเบรียล (ในโรงเรียน และในสังคม) เรียกว่า “Collaborators”
  3. ฆราวาสที่ปรารถนาจะแบ่งปัน ดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์มงฟอร์ต และเผยแพร่ เรียกว่า “Associates”


 


Launched Montfortian.com @ Jan 20,2010 : 9:19 PM | Best view IE 7 and up, Safari, Google Chrome
Copyright © by Montfortian Associates Group 3 | www.Monfortian.com | All right reserved.
Design by Wholeinone Creative Company Limited